THAIFA เข้าเยี่ยมคารวะ คุณชื่นชอบ คงอุดม เพื่อหารือเรื่องภาษีตัวแทนประกันชีวิต

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน นำโดย คุณฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ อดีตนายกและที่ปรึกษาสมาคมฯ , คุณกีรตินันต์  อัครเรศวิมาน  อุปนายกฝ่ายการเงิน และคุณณัฏฐณิชชา ช่วงหาราช  ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ  เข้าเยี่ยมคารวะคุณชื่นชอบ คงอุดม  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) เพื่อหารือ และขอคำแนะนำเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางด้านภาษีของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ณ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6