THAIFA จ.ชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านกุดละลม ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยภูมิ
ร่วมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านกุดละลม ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ