THAIFA จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 10 เชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ลานซับซีโร่ ชั้น 3 เซ็นเฟส เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 10 เชียงใหม่ 
เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ลานซับซีโร่ ชั้น 3 เซ็นเฟส เชียงใหม่
ทางสมาคมตัวแทนฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจกของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ได้แก่ Spray Alcohol และหน้ากากผ้า THAIFA