“ กฎครอบครัว “ สร้างได้.. ใช้อย่างไร? ผ่าน “ ธรรมนูญครอบครัว “

“ กฎครอบครัว “ สร้างได้.. ใช้อย่างไร? 
ผ่าน “ ธรรมนูญครอบครัว “
เพื่อ “สื่อสาร” ให้ชัดเจนระหว่างสมาชิกครอบครัว “ป้องกัน” ความขัดแย้งในอนาคต
เพื่อ “เชื่อมโยง” ครอบครัวกับธุรกิจให้เข้าใจตรงกัน
เพื่อ “สร้าง” ความมั่งคั่งยั่งยืนนาน 100 ปี
โดยคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษี) ม.ธรรมศาสตร์
 
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-17.00 น.
อบรมผ่านระบบ Zoom
ค่าอบรม 
- สมาชิกสมาคมฯ  2,500 บาท
- ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 5,500 บาท
 
ด่วน.. รับจำนวนจำกัด
#ประกันชีวิต
#THAIFA
#รวมพลังสร้างอนาคต