อบรม ขอรับขอต่อ Online ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เปิดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
และขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4  เดือนพฤศจิกายน 2564
ปิดรับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม 2564 รับสมัครจำนวนจำกัด
 
เงื่อนไขการเข้ารับการอบรม
1. หลักสูตรขอรับใบอนุญาตฯ หัวหน้าหน่วย/ผู้บริหาร จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ
2. หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตฯ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน
#THAIFA “รวมพลัง สร้างอนาคต”