THAIFA จ.สิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานคปภ. จังหวัดสิงห์บุรี และ ชมรมประกันภัย และองค์กรภาครัฐ ร่วมกิจกรรมามอบวัคซีนให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรี และมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมกับ สำนักงานคปภ. จังหวัดสิงห์บุรี และ ชมรมประกันภัย และองค์กรภาครัฐ
ร่วมกิจกรรมามอบวัคซีนให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรี และมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรี