THAIFA จ.อุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานคปภ. จ.อุทัยธานี และองค์กรภาครัฐ ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อที่ 5 ตุลาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จ.อุทัยธานี
ร่วมกับ สำนักงานคปภ. จังหวัดอุทัยธานี และองค์กรภาครัฐ
ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลหนองหญ้าปล้อง,
ตำบลโคกหม้อ , ตำบลหนองยายดา และอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี