THAIFA จ.ยะลา ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และชมรมประกันวินาศภัย จังหวัดยะลา ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามเทศบาลนครยะลา

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และชมรมประกันวินาศภัย จังหวัดยะลา 
ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามเทศบาลนครยะลา จำนวน 2 แห่ง 
คือ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 
ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมตัวแทนฯ จังหวัดยะลา ที่ร่วมกันบริจาคน้ำดื่มในครั้งนี้