THAIFA จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน คปภ.และชมรมวินาศภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นำถุงยังชีพและน้ำดื่มมามอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

ทางสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน คปภ.และชมรมวินาศภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 

นำถุงยังชีพและน้ำดื่มมามอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์