THAIFA จ.สงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต วันคล้ายวันเปิดทำการของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา และมอบของที่ระลึกให้กับผู้มาบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 
วันคล้ายวันเปิดทำการของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา
สนับสนุน ข้าวสาร 100 กิโล มอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 100 ท่าน 
รวมจำนวนโลหิตที่ได้รับ 45,000 cc