อบรม ขอรับขอต่อ Online ประจำเดือนกันยายน 2564

เปิดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
และขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4  เดือน กันยายน 2564
ปิดรับสมัครวันที่ 10 กันยายน 2564 รับสมัครจำนวนจำกัด
 
เงื่อนไขการเข้ารับการอบรม
1. หลักสูตรขอรับใบอนุญาตฯ หัวหน้า/ผู้บริหาร จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ
2. หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตฯ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ
 
#THAIFA “รวมพลัง สร้างอนาคต”