ChLP Online #1

ChLP Online #1
(Chartered Life Practitioner)
หลังสูตรประกันชีวิตขั้นสูง ที่จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบัน พร้อมสร้างมูลค่าการขายที่สูงกว่าเดิมหลายเท่า
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กันยายน 2564
เริ่มเรียนผ่านระบบ Zoom
เรียนช่วงที่ 1 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2564
เรียนช่วงที่ 2 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564
สนใจสมัคร โทร. ด่วน 02-6315885 ต่อ 11,16
ค่าสมัครเรียน
- สมาชิกสมาคมฯ 15,000 บาท
- ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 25,000 บาท