THAIFA จ.อุตรดิตถ์ รวมพลังสู้ภัยโควิด-19 มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดอุตรดิตถ์
รวมพลังสู้ภัยโควิด-19 มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ เพื่อกระจายให้ รพ.ในจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมี คณะกรรมการสมาคมตัวแทนฯ จ.อุตรดิตถ์และประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาค