THAIFA จ.พัทลุง ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.จังหวัด.พัทลุง ร่วมมอบถุงปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 20 สิงหาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.จังหวัด.พัทลุง 
ได้ร่วมมอบถุงปันน้ำใจ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร น้ำดื่ม และของจำเป็นในการดำรงชีพ
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จำนวน 50 ถุง
ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
โดยมี ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ จ.พัทลุง พร้อมคณะกรรมการสมาคมตัวแทนฯ จ.พัทลุง 
และนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง 
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว