THAIFA จ.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 10 เชียงใหม่ และเหล่ากาชาดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 10 เชียงใหม่ และเหล่ากาชาดเชียงใหม่ 
รับบริจาคโลหิตจากผู้ใจบุญที่ ลานซับซีโร่ ชั้น 3 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
มอบ Spray Alcohol ให้กับผู้ร่วมบริจาค , เหล่ากาชาดและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน