ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563

ขอเชิญสมาชิก THAIFA ทุกท่าน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน”ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563”  (Prime Minister's Insurance Awards)  
**กำหนดการมอบรางวัล โปรดติดตามประกาศจาก สำนักงาน คปภ.
 
ส่งใบสมัครฉบับจริง พร้อมเอกสารประกอบ ที่ งานสารบรรณ ชั้น G สำนักงาน คปภ. ถ.รัชดาภิเษก  
หมดเขตรับสมัคร วันที่  17 กันยายน 2564

Download ใบสมัคร และกฎเกณฑ์การให้คะแนนได้ที่นี่