สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผุดหลักสูตรสร้างที่ปรึกษาการเงินออนไลน์ครั้งแรก