THAIFA จ.ขอนแก่น ร่วมกับ คปภ.ภาค 3 จ.ขอนแก่น และ คปภ.จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คปภ.ภาค 3 จังหวัดขอนแก่น และ คปภ.จังหวัดขอนแก่น
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ณ ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 1 
อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศรีนครินทร์
พร้อมกับมอบน้ำดื่ม , ขนม , หน้ากากผ้า THAIFA และของที่ระลึกมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มีจิตเป็นกุศลมาบริจาคโลหิต
มีผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งหมด 51 ท่าน สามรรถบริจาคได้ 41 ท่าน จำนวนโลหิต 18,450 cc