THAIFA จ.สงขลา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สภากาชาดไทย จ.สงขลา มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา
มอบของที่ระลึกให้กับผู้มาบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา  
จำนวนผู้บริจาค 120  คนได้ปริมาณเลือด 48,000 CC