THAIFA จ.ลำพูน ร่วมกับ สภากาชาด จ.ลำพูน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภากาชาด จังหวัดลำพูน
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน
โดยผู้เข้าร่วมบริจาคจะได้รับของที่ระลึกจากสมาคมตัวแทนฯ จ.ลำพูน