THAIFA จ.แพร่ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มและเครื่องใช้ผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบผ้าห่มและเครื่องใช้ผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 90 ชุด เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564