THAIFA จ.สงขลาร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 9 ร่วมมอบชุด PPE พร้อมของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด ที่รักษาตัวใน รพ.สนาม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา)

ร่วมมอบชุด PPE พร้อมของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด ที่รักษาตัวใน รพ.สนาม เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564
1. มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด และของใช้ที่จำเป็น 50 ชุด ให้แก่ รพ.สงขลา 
2. มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด และของใช้ที่จำเป็น 50 ชุด และน้ำดื่ม ให้แก่ รพ.หาดใหญ่
2. มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ให้แก่ รพ.ปากพนัง