THAIFA จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรม CSR มอบของให้ รพ.สุรินทร์และรพ.สนามอำเภอปราสาท เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสุรินทร์
จัดกิจกรรม CSR มอบของให้โรงพยาบาลสุรินทร์และโรงพยาบาลสนามอำเภอปราสาท เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19