นายก GAMA Thailand แสดงความยินดีกับนายก THAIFA และคณะกรรมการ วาระปี 2564-2566

 

     คุณฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์ นายกสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต (GAMA Thailand) พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ.ศ.2564 - 2566  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน