THAIFA ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี 2562-2564  ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 และประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2564 ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 และบริเวณหน้าศูนย์บริการด้านการประกันภัย สำนักงาน คปภ.

                     

           

           

รายละเอียดเงื่อนไขการได้รับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) จากองค์กรที่ให้ความร่วมมือกับ สำนักงาน คปภ. ในการขับเคลื่อนโครงการ