THAIFA ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 และบริเวณหน้าศูนย์บริการด้านการประกันภัย สำนักงาน คปภ.