เปิดงาน APFinSA Awards อย่างยิ่งใหญ่ ที่ประเทศไทยครั้งแรก

        สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association – APFinSA)  นำโดย นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ ประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA)  ร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน 9 ประเทศ จัดงานมอบรางวัล APFinSA Awards อย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับเกียรติจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) นำโดยนางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ภิรัช คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

         

         

    

        การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำงาน  เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติคุณจุมพล  ริมสาคร  รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. , นายบรรยง  วิทยวีรศักดิ์  ประธาน  APFinSA , นางบงกช บวรฤกษ์  นายก THAIFA , นายชนะพล  มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฏหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยนช์  ,  นายชูฉัตร  ประมูลผล  รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกำกับ , นายจอม  จีระแพทย์  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย , CEO และ CAO บริษัทต่างๆ เข้าร่วมงาน โดยมี นายทวีเดช งามขจรกุล  รองประธาน  APFinSA เป็นประธานจัดงานครั้งนี้

         

 

        การมอบรางวัลในปีนี้ ทางสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ได้มีข้อกำหนดผลงานคือ นำส่งเครดิตเบี้ยประกันปีแรกขั้นต่ำ เพื่อรับรางวัล เครดิตผลงานต้องมาจากกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลขั้นต่ำ 12 รายต่างชีวิต หลังหักกรมธรรม์ที่ขาดอายุแล้ว โดยมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 13 เดือน (LIMRA) ไม่ต่ำกว่า 80%  ระยะเวลาการนับผลงาน  1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแบ่งการมอบรางวัล 2 ประเภทคือ ประเภทตัวแทนฯ มี 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Award สำหรับตัวแทนที่มีเบี้ยประกันปีแรก (FYP) 1,500,000 บาท และ APFinSA Pinnacle Award สำหรับตัวแทนที่มีเบี้ยประกันปีแรก (FYP) 15,000,000 บาท และ  ประเภทผู้บริหารหน่วย มี 2 ระดับเช่นกัน คือ รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Leadership Award - Diamond สำหรับผู้บริหารหน่วยที่มีตัวแทนติดคุณวุฒิ  5 คน  และ APFinSA Leadership Award - Platinum สำหรับผู้บริหารหน่วยที่มีตัวแทนติดคุณวุฒิ  10 คน โดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลในเอเชียแปซิฟิกทั้งสิ้น 1,550 ท่าน

       ซึ่งการจัดงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดคุณวุฒิ APFinSA Awards 2020 ทั้งสิ้น 357 ท่าน โดยแบ่งแยกตามบริษัทดังนี้ บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 193 ท่าน , บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 58 ท่าน , บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 25 ท่าน , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 24 ท่าน , บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 ท่าน , บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 ท่าน ,บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 ท่าน , บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 ท่าน , บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ท่าน , บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน , บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน , บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน และบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

       ภายในงานได้มีการมอบถ้วยรางวัลและมอบประกาศเกียรติให้แก่ผู้ติดคุณวุฒิในประเทศไทย ทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Leadership Award - Diamond , APFinSA Pinnacle Award และ APFinSA Award โดยมีรายชื่อผู้ติดคุณวุฒิอับดับที่ 1 แต่ละประเภท ดังนี้

       รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Leadership Award - Diamond ผู้ที่ได้รับรางวัลอับดับ 1 ได้แก่ นายสุวัฒน์ชัย โลห์ประเสริฐ บริษัท เอไอเอ จำกัด

       รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Pinnacle Award ผู้ที่ได้รับรางวัลอับดับ 1 ได้แก่ นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์อ่อง บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

       รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Award  ผู้ที่ได้รับรางวัลอับดับ 1 ได้แก่ นางธัญพัฒน์ เบญจกุล บริษัท เอไอเอ จำกัด

        

       นอกจากนี้ภายในงานทางสมาคมฯ ยังได้จัดให้มีวิชาการพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์  International Certification & Standards Board (2019-2020)  หนึ่งในผู้บริหารที่มาแรง มีทีมงานที่เน้นในเรื่องการวางแผนการเงิน มาร่วมแชร์ประสบการณ์หัวข้อเรื่อง  "Change to New Normal” ให้แก่แขกผู้มีเกียรติภายในงาน โดยมีผู้สนับสนุนหลักและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

       ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เนื่องในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จึงได้ปฎิบัติตามมาตรการ Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีการจำกัดทางเข้า-ออกของงาน รวมถึงผู้เข้าร่วมงานต้องผ่านการวัดไข้  ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน (ยกเว้นช่วงขึ้นรับรางวัลอนุญาตให้ผู้รับรางวัลสามารถถอดหน้ากากได้ แต่ยังคงต้องสวม FACE SHIELD)  และใช้วิธีการปรบมือเพื่อแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลแทน