THAIFA จัดงานสัมมนา “THAIFA สัญจร จังหวัดสงขลา” เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา

           สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดงานสัมมนา “THAIFA สัญจรครั้งที่ 2 @หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล ภายใต้หัวข้อ “WHY”โดยมีสมาคมตัวแทนประชีวิตฯจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

            

           ภายในงานสมาคมได้เปิดให้สมาชิกและตัวแทนประกันชีวิตในเขตภาคใต้เข้าร่วมงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตได้อย่างทั่วถึงโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณบงกชบวรฤกษ์นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  เป็นประธานเปิดงานในหัวข้อ “WHY” และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาร่วมแบ่งปันความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับตัวแทนประกันชีวิต ได้แก่  

           1. คุณประกายพัชรี สัญจรกุลพิศาล หัวข้อ “WHY Recruit”

           2. คุณวรเดช เรืองยิ่ง หัวข้อ “WHY Assurance”

           3. คุณสุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย หัวข้อ “WHY Develop”

           4. คุณประดิษฐ์ ประเสริฐเด่นดวง หัวข้อ “WHY Successs” 

           และได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญ์​ ภัทรากรกุล​ วิทยากร​ผู้ทรงคุณวุฒิ​จาก​ ​คปภ.​ มาเป็นวิทยากรอัพเดตความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่ตัวแทนทุกคนต้องรู้  ในหัวข้อ “Need to Know” 

            

           ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะเดินทางไปจัดงาน "THAIFA สัญจร" ให้กับสมาชิกและตัวแทนประกันชีวิตในเขตภาคอีสานต่อไป อีก 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี แล้วเตรียมพบกันนะคะ