วิชาการ FA Club “Special Day Online” ครั้งแรกบนแอพพลิเคชั่น ZOOM !! วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นี้