สมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ ร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคม , ประธานอนุกรรมการสมาคมทั่วประเทศ  และเจ้าหน้าที่สมาคมทุกท่านที่ปฏิบัติงานในสมาคมฯ และปฏิบัติงาน Work from Home เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดอบรมขอรับและขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ผ่านทางออนไลน์  พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)