หลักสูตร ChLP (Chartered Life Practitioner) รุ่น 6

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ฝ่ายจัดอบรมหลักสูตร)

โทร.02-631-5885 ต่อ 11 (คุณธิดารัตน์) หรือ ต่อ 16 (คุณชฎาพร)