หลักสูตร ChLP (Chartered Life Practitioner) รุ่น 6

• อบรม  วันที่ 19-22 , 24-25 เมษายน 2563 (เป็นเวลา 6 วัน)
• เวลาอบรม 09.00 – 17.00 น.
• สอบ วันที่ 26 เมษายน 2563
• เวลาสอบ 09.00 – 11.00 น. 

• สถานที่  ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ถ.จารุเมือง-พระราม 6 กรุงเทพฯ

สำหรับสมาชิกสมาคม    

25,000 บาท

สำหรับไม่เป็นสมาชิกสมาคม

29,280 บาท (ค่าอบรม 25,000 บาท + ค่าสมัครสมาชิก 4,280 บาท)  

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ฝ่ายจัดอบรมหลักสูตร)

โทร.02-631-5885 ต่อ 11 (คุณธิดารัตน์) หรือ ต่อ 16 (คุณชฎาพร)