การเงินเรื่องบู๋ๆ โดยตระหนัก นิติวงศ์ FChFP, CFP® - เรียนรู้เรื่องการเงิน เรียนรู้ที่จะใช้อากู๋

 

การเงินเรื่องบู๋ๆ โดยตระหนัก นิติวงศ์ FChFP, CFP® 

 

เรียนรู้เรื่องการเงิน เรียนรู้ที่จะใช้อากู๋

.

ทุกวันนี้บอกเลยว่าความรู้ต่างๆในบ้านเราทุกวันนี้ เราใช้กูเกิลเป็นที่พึ่งพามากขึ้นเรื่อยๆ

.

 

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะใช้กูเกิลหรือไม่ใช้ แต่ว่าเรามีกระบวนการเรียนรู้อย่างไรมากกว่า…

.

 

ส่ิงอันตรายที่ตามมาจากความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ก็คือ ข้อมูลความรู้ที่ผิดๆ หรือเป็นข้อมูลที่มีเจตนาอะไรบางอย่างแอบแฝง

.

 

เดี๋ยวนี้เมื่อการเข้าถึง search engine ที่มีประสิทธิภาพดี เราก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องการเงินได้ง่ายขึ้น

.

 

และต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ในบ้านเรา…

.

 

นโยบายการเงินต่างๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th ประกาศนโนบายการเงินต่างๆ ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ที่นี่มีหมด

.

 

ข้อมูลของหุ้นต่างๆ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th ข่าวหุ้นต่างๆที่ประกาศเป็นทางการไม่โคมลอย

.

 

ข้อมูลกองทุน

ถ้าต้องการข้อมูลที่ชัดเจน ให้ไปที่เว็บไซต์ของบลจ.นั้นๆ หรืออาจจะไปที่เว็บไซต์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน www.aimc.or.th 

.

 

ข้อมูลเรื่องของภาษี

เว็บไซต์สรรพากรชัดเจนที่สุด www.rd.go.th 

.

 

สิทธิพื้นฐาน 30 บาท

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.nhso.go.th

.

 

การประกันภัยและประกันชีวิต

ถาม คปภ. https://www.oic.or.th

.

 

แหล่งข้อมูลความรู้ที่อาจจะต้องระมัดระวังมากที่สุด ก็คือ social media นี่แหละ เพราะว่าเรื่องเล่าข่าวลือต่างๆ ล้วนมีเหตุมากจากการลือแบบปากต่อปาก เลยไม่ต้องแปลกใจเราเห็นข่าว น้ำมะนาวรักษามะเร็งได้อย่างไร

.

 

ทั้งนี้ขั้นตอนในการเรียนรู้ ถ้าไปดูที่ต้นทางแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูก เราอาจจะใช้วิธีเข้าไปดูผู้ที่เป็น blogger หรือ influencer แล้วประเด็นไหนที่เราอยากได้ความกระจ่างมากขึ้น ก็สามารถกลับไปที่ต้นทางเพื่อตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้งก็ได้

.

 

จำไว้อย่างหนึ่งคือ ควรอ่านข่าว หรือข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถสอบทานกันได้ จะได้มั่นใจว่าข้อมูล ความรู้นั้น คือเรื่องที่ใช่ไม่หลอกลวง

.

 

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างไร มีเทคโนโลยีล้ำขนาดไหน แนวคิดตามหลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าก็ยังคงใช้ได้ดีเสมอ ก่อนที่เราจะเชื่ออะไรก็ตาม ก็ต้องตรวจสอบและพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเชื่อข้อมูลใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดเป็นปัญญาติดตัวไปกับเราได้จริงๆ

 

#THAIFA “รวมพลัง สร้างอนาคต”