หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติ การสร้างแผนการเงินแบบครอบคลุม

ดาวนโหลดใบสมัครที่นี่
 สามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือแบบฟอร์มชำระด้วยบัตรเครดิต ได้ที่ :Line THAIFA 2GO  : @thaifa หรือ E-mail : info@thaifa.org (โปรดระบุว่า "ค่าสมัครหลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติ" พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ เพื่อยืนยันการชำระเงิน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ฝ่ายจัดอบรมหลักสูตร)

โทร.02-631-5885 ต่อ 11 (คุณธิดารัตน์) หรือ ต่อ 16 (คุณชฎาพร)