ธรรมะวันจันทร์-ดังตฤณ 16/09/62

ธรรมะวันจันทร์

ดังตฤณ

ตามธรรมชาติของจิต
ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกแย่ความอึดอัด
จะไปขยายวิธีคิดเปิดช่องให้ความคิดร้ายๆ
หรือลากจูงประสบการณ์ร้ายๆ
ให้กรูกันเข้ามาแบบไหลมาเทมาต่อเนื่อง
แทนที่จะมาขบวนเดียว
มันมาหลายขบวนเลย
แทนที่จะมาแค่นาทีสองนาที
มันมาเป็นสิบยี่สิบนาทีหรือมาเป็นชั่วโมง

ปล่อยใจหลุดเข้าแดนบาปเมื่อใด
จะเหมือนถอนตัวยาก
อยากถลำลึกเข้าแดนบาปมากขึ้นเรื่อยๆ

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

#เรื่องแย่คือโอกาสพลาดก่อบาปได้ถึงนรก

ยิ่งถ้าคนดี
ถูกมองไม่ดี
รู้สึกไม่ดี
อยากทำตัวไม่ดี
ยิ่งเป็นเรื่องไม่ดี

คนดีๆ
แปลว่ามีสิทธิ์เลือกเส้นทางดีๆได้
วิสัยทัศน์ทางใจดีกว่าคนอื่น
แต่กลับปล่อยให้โทสะครอบงำ
ด่วนตามอารมณ์หุนหันพลันแล่น
วิสัยทัศน์ดีๆหายหมด
อะไรดีๆไม่งัดมาใช้เตือนตัวเอง
แต่พอคิดอะไรร้ายๆได้ก็จัดการตัวเองทันที
อย่างนี้เท่ากับก่อบาป
ด้วยการทิ้งบุญเก่า
เมื่อมีดีแล้วกลับเลือกร้าย
ร้ายนั้นย่อมปิดกั้นอะไรดีๆที่ควรได้รับ
เมื่อทำจนติดเป็นนิสัย
นิสัยนั้นย่อมเป็นอาจิณณกรรมติดตัวไป

ความรู้สึกแย่
อาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่
การทำตัวแย่ตามความรู้สึกต่างหาก
ที่มีสิทธิ์แย่ได้ถึงนรกจริง

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

#เรื่องแย่คือโอกาสดีถ้ามีสติแบบพุทธ

สติแบบพุทธเริ่มจากเครื่องกั้นความเลวร้าย
แม้โลกประเคนสิ่งเลวร้ายเข้าใส่
แต่คุณตัดสินใจไม่ออกจากเขตของศีล

สติแบบพุทธสำหรับคนที่ศึกษาพุทธอยู่จริง
นำความเป็นพุทธ
เข้ามาประดิษฐานในตนไว้ก่อนเกิดวิกฤติ
พอถึงคราวเกิดวิกฤติพอเกิดความรู้สึกแย่ๆ
ก็จะมีสติพลิกใจตัวเองที่เคยเอาแต่ดูโลกภายนอก
หันไปเป็นผู้ดูโลกภายใน
เห็นกายปวกเปียกอยู่ในอิริยาบถแย่ๆ
เห็นความรู้สึกแย่ๆที่ปรากฏในกาย
แค่เห็นกายแย่ๆความรู้สึกแย่ๆ
เพียงชั่วลมหายใจเดียว
อย่างน้อยจะเกิดความรู้ขึ้นมาประการหนึ่งคือ
ตอนเกิดเรื่องแย่คุณจะไม่อยากมีตัวตน
เพราะจิตไม่อยากยึด
ไม่อยากเอาภาวะที่เป็นอยู่

ในความไม่อยากยึดไม่อยากเอากายใจในบัดนั้น
จิตพร้อมจะทิ้งอัตตาทั้งหมด
ยิ่งถ้าพบว่ากายแย่ๆจิตแย่ๆที่เห็นนั้น
เปลี่ยนแปลงได้
แตกต่างจากเดิมได้ชั่วข้ามลมหายใจ
จิตจะยิ่งแจ่มแจ้งว่านั่นแหละอนัตตา

เรื่องแย่ทำให้รู้สึกแย่
ความรู้สึกแย่ๆนั่นแหละ
เห็นได้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวคุณ!

________________

ร้อยเรียงจากหลากบทความของคุณดังตฤณ

#THAIFA “รวมพลัง สร้างอนาคต”