สัมมนาการวางแผนมรดก และการใช้ประกันชีวิตมาร่วมจัดการมรดก

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

สามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือแบบฟอร์มชำระด้วยบัตรเครดิต ได้ที่ : Line THAIFA 2GO  : @thaifa หรือ E-mail : info@thaifa.org (โปรดระบุว่า "ค่าอบรมการวางแผนมรดก" พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ เพื่อยืนยันการชำระเงิน)

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
138 อาคาร จูเวลเลอรี่เซนเตอร์ ชั้น 12 ห้อง 138/32 ถ.นเรศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02 631 5885  โทรสาร 02 631 6881
E-mail : info@thaifa.org  
website : www.thaifa.org 
Facebook : ThaifaNEWS
YouTube :  THAIFA Channel  
Line THAIFA 2GO :  @THAIFA
Line Square : THAIFA PR