วันวัน หาแต่เรื่อง-สงสัยลูกจ้างลาป่วยเท็จ นายจ้างมีสิทธิอย่างไร

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562

023 : วันวัน หาแต่เรื่อง

: สงสัยลูกจ้างลาป่วยเท็จ นายจ้างมีสิทธิอย่างไร :

 

หากนายจ้างสงสัย

ว่าลูกจ้างป่วยปลอมหรือลาป่วยไม่จริง

(เอ๊ะ เอ๊ะ … ชักยังไงๆ อยู่)

นายจ้างมีสิทธิสั่งให้ลูกจ้าง

ไปตรวจกับแพทย์อันที่นายจ้างจัดไว้  

เพื่อตรวจสอบว่าป่วยจริงได้หรือไม่อย่างไร?

 

ผลจะเป็นอย่างไร?

หากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง

ที่สั่งให้ลูกจ้างไปตรวจกับแพทย์ที่นายจ้างจัดไว้ให้

(นั่นดิ … อยากรู้เหมือนกัน)

 

ประเด็นดังกล่าว 

ปรากฎตามคำพิพากษาฎีกาที่ 3211/2545    

นาย ว. (โจทก์) บริษัท  ร. (จำเลย)

สรุปใจความสำคัญได้ดังต่อไปนี้

 

การที่โจทก์ยื่นใบลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์

และได้รับอนุญาตให้ลาจนครบกำหนด 

และมาทำงานแล้ว ก็ตาม 

 

หากจำเลยสงสัยว่าโจทก์ป่วยจริงหรือไม่

หรือใช้สิทธิลาป่วยไม่สุจริต 

ก็ชอบที่จะสั่งให้โจทก์ไปตรวจกับแพทย์อื่น

ซึ่งจำเลยจัดให้เพื่อตรวจสอบว่าโจทก์ป่วยจริงหรือไม่ 

 

หากการตรวจปรากฏว่าโจทก์ป่วยจริงและใช้สิทธิ 

ลาป่วยโดยสุจริตก็จะเป็นผลดีแก่โจทก์ 

คำสั่งของจำเลยดังกล่าว

จึงเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการทำงาน

ที่มีเหตุผลชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม 

โจทก์ต้องปฏิบัติตาม 

 

เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม

จึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

ของจำเลยตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกรณีไม่ร้ายแรง 

จำเลยได้มีหนังสือตักเตือนโจทก์ 

และยืนยันคำสั่งให้โจทก์ปฏิบัติตาม

โจทก์ก็ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 

จำเลยจึงลงโทษให้พักงานโจทก์ 11 วัน 

และยืนยันให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอีก 

 

เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม

จำเลยจึงมีสิทธิออกคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

และเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอน

ของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้ว

และคำสั่งดังกล่าวถือได้ว่าไม่ใช้คำสั่งเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

https://deka.in.th/view-99448.html

 

: ข้อมูลเพิ่มเติม :

มีประเด็นที่น่าพิจารณาเพิ่มเติมว่า   

กรณีลูกจ้างรายเดือน “ลาป่วยเท็จ” (เอาอีกล่ะ)

ถือว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ 

ต่อนายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร? 

(ไม่มั้ง … หรือว่าทุจริต … ไม่นะ ไม่ใช่)

 

ยังไม่ถือว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่  

ปรากฏตามคำพิพากษาฎีกาที่ 5968/2530

 

ลูกจ้างเป็นลูกจ้างประจำรายเดือน 

ลักษณะการจ้างมิได้ถือเอาการทำงานแต่ละวัน

เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าจ้าง 

การที่ลูกจ้างยื่นใบลาป่วย 1 วันเป็นเท็จ 

และนายจ้างไม่อนุมัติให้ลานั้น

ถือว่าลูกจ้างขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่

ซึ่งนายจ้างมีสิทธิตัดค่าจ้างได้ตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน 

 

แต่เมื่อนายจ้างมิได้ตัดค่าจ้าง 

จึงเป็นกรณีนายจ้างไม่ใช้สิทธิของตนเอง

จะอ้างว่าลูกจ้างแสวงหาประโยชน์

จากค่าจ้างซึ่งเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือฉ้อโกง

และไม่จ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างหาได้ไม่ 

 

แต่การกระทำดังกล่าว

ถือได้ว่าลูกจ้างละทิ้งการงานไปเสีย 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583

นายจ้างจึงมีสิทธิเลิกจ้างได้

โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 

(อ้างคำพิพากษาฎีกาที่ 2747/2525)

https://deka.in.th/view-26939.html

 

ที่รัก (ลูกจ้าง) มีอะไรในใจหรือเปล่า

ทำไมเธอดูซึมเซา

เหม่อลอยไม่ค่อยพูดค่อยจา

ทั้งทั้งที่ตัวฉัน

ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยหนา

เธอมากลายเป็นเย็นชา

หรืออะไรทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลกไป

 

เฮ้ย!!! ไม่ใช่ล่ะ นี่มันเพลงกรรม ของพี่ป้าง

 

เป็นยังไงบ้างล่ะครับ

หากลูกจ้างน่าชัง คิดไม่ซื่อกับนายจ้าง

คงต้องคิดใหม่ ตั้งใจทำงานจะดีกว่า 

ใช้ “งานเป็นแดนฝึกตน” 

เพื่อเป็นคนมีคุณค่าราคางาม

#วันวันหาแต่เรื่อง เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ที่ซู้ดดด

 

#THAIFA "รวมพลัง สร้างอนาคต"