ธรรมะวันจันทร์ - ดังตฤณ


ธรรมมะวันจันทร์

ดังตฤณ

 

ไม่ว่าจะตามแนวศรัทธาของศาสนาไหนๆ
การสวดมนต์ที่แท้จริง
จะเกี่ยวข้องกับการอาศัยคำและคลื่นเสียง
ที่เปล่งจากแก้วเสียงผู้สวด
ซึ่งจะรวมเอาการทำงานของร่างกายและจิตใจ
ไปในทางที่ก่อให้เกิดความสบายหายห่วง

ปัจจุบันแพทย์อธิบาย
โดยใช้เครื่อง MRI สแกนเพื่อ
ดูความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสมอง
และพบว่า สมองส่วนที่ทำหน้าที่สำคัญ
ในการสร้างรู้สึกทั้งหลาย
มีการทำงานที่ต่างไปอย่างเห็นได้ชัด
เหมือนสวดถึงจุดหนึ่ง สมองบอกตัวเองว่า
ถึงเวลาที่ร่างกายทั้งหมด
เป็นสุขได้แล้ว ไม่ต้องเกร็งแล้ว
ความเครียดจัดจะบรรเทาเบาบางลง
หรือสลายหายไปจนเกลี้ยงภายใน ๑๐ นาที
โดยไม่ต้องลงทุนสักบาท 
ขอแค่รู้วิธีที่ถูกต้องต่างๆ

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

#สวดมนต์อย่างไรให้จิตเป็นมหากุศล

การสวดมนต์
คนส่วนใหญ่สวดกันไม่ถูก จึงไม่ได้ผล เช่น
สวดไปด้วยอธิษฐานขอพรพระไปด้วย
หรืองึมงำสวดเบาไปจนแทบไม่มีเสียง
หรือสวดไปด้วยฟุ้งซ่านเรื่องอื่นไปด้วย
สรุปแล้ว ในความจดจำของคนส่วนใหญ่
การสวดมนต์จึงเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่า น่าเบื่อหน่าย

เวลาสวดมนต์
คุณต้องสวดแบบมีความสุขเป็น
สวดแบบไม่หวังอะไร ไม่อยากขอพร
สวดแบบอยากจะถวายแก้วเสียง
เป็นพุทธบูชาอย่างเดียว 
สวดไปอยากให้พระพุทธรูปมีความสุข
อยากสรรเสริญท่านอย่างเดียว
จนกระทั่ง การสวดของคุณ
ทำให้รู้สึกจิตมีความสุขแผ่ออกไป 
มีความขาวรอบ 
มีความรู้สึกเป็นสมาธิจากการสวดมนต์ได้
จิตเป็นมหากุศลจากการสวดมนต์ได้

อย่าถึงขั้นตั้งอกตั้งใจว่า
จะบังคับตัวเองให้มีสติตลอดเวลา 
มันจะแวบยังไง 
แค่รู้ แล้วกลับมาตั้งใจถวายแก้วเสียงใหม่
ถ้าสวดหลายรอบจะแก้อาการนี้ได้ 
โดยบอกกับตัวเองว่า 
เราจะแค่สังเกตว่า
แต่ละรอบฟุ้งมาก..แวบมาก 
ฟุ้งน้อย..แวบน้อย 
แตกต่างกันเพียงใด 
เท่านี้ก็ไม่กังวลจนเครียดเปล่าแล้ว!

________________

ร้อยเรียงจากหลากบทความของคุณดังตฤณ

#THAIFA "รวมพลัง สร้างอนาคต"