THAIFA เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “โบว์ลิ่งวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20”

 

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 62 ณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยขบวนรถแห่ เชินชวนสมาชิกและประชาชนร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “โบว์ลิ่งวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20” ซึ่งจะจัดขึ้นใหนวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโบว์ลิ่ง ชั้น 4 อุทยานการค้า กาดสวนแก้ว