THAIFA ภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับภาคโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้ร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 161 คน และมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 29 คน  ซึ่งได้รับปริมาณโลหิตจากการรับบริจาคครั้งนี้จำนวน 52,400 cc 

#Thaifa Phuket