นายกสมาคมฯ ร่วมถ่ายรูปกับวิทยากรและผู้เข้าอบรมหลักสูตร FChFP รุ่นที่ 38

 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น. คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้เข้าร่วมถ่ายรูปกับวิทยากร Mr. Michael Kok พร้อมด้วยคุณสุรินทร์ สุวรรณวงศ์กิจ ผู้แปลภาษา และผู้เข้าอบรมหลักสูตร FChFP Executive Program รุ่นที่ 38