พิธีเปิดงานบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 20 (พ.ศ.2562)

คณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมพิธีเปิดงานบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 20 (.. 2562) ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินพร้อมด้วยกองทุนประกันชีวิต 

 

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวรายงาน  รวมพลังคนประกันชีวิต ทั้งคณะผู้บริหารพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตจากทุกบริษัท รวมทำความดี ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้แจกจ่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เพียงพอต่อความต้องการ  โดยมี นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย