สัมมนาภาษีบุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล ปี 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

สามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือแบบฟอร์มชำระด้วยบัตรเครดิต ได้ที่ : Line THAIFA 2GO  : @thaifa หรือ E-mail : info@thaifa.org (โปรดระบุว่า "ค่าอบรมหลักสูตรประกัน KEYMAN" พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ เพื่อยืนยันการชำระเงิน)

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
138 อาคาร จูเวลเลอรี่เซนเตอร์ ชั้น 12 ห้อง 138/32 ถ.นเรศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02 631 5885  โทรสาร 02 631 6881
E-mail :          info@thaifa.org  
website :       www.thaifa.org 
Facebook :     ThaifaNEWS
YouTube :      THAIFA Channel  
Line :            @THAIFA