ปิดรับสมัครสัมมนาขายประกันออนไลน์ 2019

ปิดรับสมัครอบรม!

สัมมนา “ขายประกันออนไลน์ 2019”

เนื่องจากมาผู้สมัครเต็มจำนวน 

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

 

สำหรับท่านที่เข้าอบรม

ทางสมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม 

ย้ายไปอบรมที่  ห้องคริสตัล บอลรูม ชั้น 2

โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 

 

ติดตามการสัมมนาดีๆ ครั้งต่อไป 

ทางเว็ปไซต์ http://www.thaifa.org/ 

Facebook : ThaifaNEWS 

หรือ LINE : @THAIFA 

 

#THAIFA “รวมพลัง สร้างอนาคต”

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
138 อาคาร จูเวลเลอรี่เซนเตอร์ ชั้น 12 ห้อง 138/32 ถ.นเรศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02 631 5885  โทรสาร 02 631 6881
E-mail :          info@thaifa.org  
website :       www.thaifa.org 
Facebook :     ThaifaNEWS
YouTube :      THAIFA Channel  
Line :            @THAIFA