FA Club ครั้งที่ 127 ประจำเดือน มิถุนายน

หมายเหตุ

*สมาชิก FA Club ต้องเป็นสมาชิกของ THAIFA ด้วย

**อายุสมาชิก 1 ปี นับจากวันที่สมัครต่ออายุ เข้าฟังวิชาการ FA Club ฟรี! เดือนละ 1 ครั้ง

กำหนดการจัดวิชาการ สำหรับสมาชิก FA Club ตลอดปี 2562 คลิกที่นี่