THAIFA Songkhla จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสงขลา  ร่วมกับภาคบริการโลหิตสภากาชาดไทยภาค 12 จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ทั้งนี้ได้รับปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 68 ยูนิต