สมาคมตัวแทนฯ ทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงาน คปภ. ร่วมรณรงค์ประกันภัยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

 

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมรณรงค์ประกันภัยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบน้ำดื่ม, เครื่องดื่ม  ฯลฯ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในแต่ละจังหวัด ช่วงวันที่ 9-11 เมษายน 2562