THAIFA – FA Paper 100 FA Time กับ อ.ตี๋ ชวลิต

           

           

 

THAIFA – FA Paper 100

FA Time กับอ.ตี๋ชวลิตลีลาภรณ์,  FChFP & CFP®

 

    สถิติ 7 วันอันตรายสงกรานต์ปี 2561 

       - เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 3,724 ครั้ง

       - มีคนบาดเจ็บทั้งสิ้น 3,897 คนและ

       - เสียชีวิตทั้งสิ้น 418 คน

 

    ซึ่งแต่ละปีทางภาครัฐก็ได้พยายามกวดขันวินัยจารจรกวดขันและออกกฎการดื่มสุราและโดยเฉพาะการดื่มแล้วขับโดยอุบัติเหตุทั้งหมดเป็นการดื่มแล้วขับถึง 40.28%  เยอะมากนะครับ  ช่วงเทศกาลอยากให้สนุกแบบมีสติกันนะครับ 

 

***********************

 

     ในฐานะตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินพวกเรามีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนคนไทยทั้งที่เป็นลูกค้าของเรา  และไม่ได้เป็นลูกค้าของเรา   พวกเราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันถูกไหมครับ  ไม่เว้นแม้แต่ประกันภาครัฐ  อะไรที่เราสามารถช่วยได้ก็พึงช่วยจริงไหมครับ?

 

****************************

 

     พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถเป็นประกันภาคบังคับพวกเราทุกคนที่มีรถทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่สามารถจ่ายภาษีได้อีกทั้งถ้าโดนตำรวจตรวจคุณอาจจะต้องจ่ายค่าปรับที่แพงหูฉี่ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

(*)  นิยามแรกที่ต้องรู้  ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ. มีใครบ้าง

           ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ. คือผู้ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารคนเดินเท้า  ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถที่ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.  โดยพ.ร.บ. จะจ่ายชดเชยให้หมดทุกกรณีไม่ว่าผู้ขับขี่จะไม่มีใบขับขี่หรือไม่ก็ตามอายุอยู่เกณฑ์หรือไม่ก็ตามหรือแม้กระทั้งจะเมาแล้วขับ (อย่าทำเลย) หรือขับรถโดยประมาท  นั้นหมายความว่าทุกกรณีจริงๆครับ  การชนแล้วหนีมีโทษหนักทางอาญานะครับพยายามบอกให้ลูกค้าเราอย่าทำกันนะครับ

 

(*) นิยามที่ 2 ที่ต้องรู้  ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับจากพรบ. ผู้ประสบภัยจากรถคือ?

           ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดซึ่งบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทภายใน 7 วันนับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหาย

 

(*) นิยามที่ 3   พรบ.รถยนต์เฉพาะค่าเสียหายส่วนแรกคุ้มครองอะไรบ้าง? และคุ้มครองเท่าไร?

        1. กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน

 

        2. กรณีทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่งบริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

 

        3. กรณีบาดเจ็บตามข้อ1 และต่อมาทุพพลภาพตามข้อ 2  บริษัทจะจ่ายรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

 

        4. กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าชดใช้เป็นค่าปลงศพจำนวน 35,000บาทต่อหนึ่งคน

 

        5. กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาลตามข้อ 1  จะจ่ายรวมไม่เกิน 65,000 บาท

 

(*) นิยามที่ 4  กรณีที่เกิดความเสียหายตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปจ่ายอย่างไร?

           ผู้ซึ่งอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นผุ้ขับขี่ผู้โดยสารกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้บริษัทประกันภัยรถของแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่บริษัทประกันภัยไว้แต่ถ้าผู้ประสบภัยเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในรถให้บริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราเท่ากัน

 

 

(*) นิยามที่ 5 ค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น  จ่ายอย่างไร?

          ค่าเสียหายส่วนเกินเป็นค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ความผิดตามกฎหมายแล้วกรณีที่เป็นฝ่ายผิดก็จะได้แค่ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น  แต่กรณีเป็นฝ่ายถูกจะได้รับค่าชดเชยเพิ่มขึ้นดังนี้ 

 

        1. กรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท

 

        2. กรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร  จะชดใช้เต็มจำนวนเงินความคุ้มครองที่ 300,000 บาท

 

        3. กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาทไม่เกิน 20 วัน

 

        4. การสูญเสียอวัยวะจะชดเชยตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 300,000 บาท

 

        5.  รวมทุกกรณีและรวมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจะได้รับการชดเชยสูงสุดต่อบุคคลไม่เกิน 304,000 บาทเท่านั้นนะครับ

 

 

(*) นิยามที่ 6  หากผู้ประสบภัยจากรถ (ไม่ได้ขับขี่)  เกิดความเสียหายจากรถที่หนีไปจะเรียกร้องจากพรบ. ได้ไหม?

          สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้ครับแต่ไม่ได้เรียกร้องจากพรบ. นะครับเพราะไม่รู้จะไปเรียกร้องจากบริษัทประกันไหนละครับ?  แต่ให้เรียกร้องจาก “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ได้ครับโดยเรียกร้องที่คปภ. ครับ

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

“ทุกชีวิตมีค่า  หน้าที่ของพวกเราตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินคือการให้การช่วยเหลือและบริการไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่ก็ตาม”

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 “ชีวิตดี๊ดี...มีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาการเงิน”

 

อ้างอิง  https://www.easyinsure.co.th/news/?p=2952

https://www.easyinsure.co.th/news/?p=3396

https://www.tgia.org/upload/file_group/9/download_1217.pdf

 

#THAIFA “รวมพลังสร้างอนาคต”

http://www.facebook.com/CFP.Tee