ศุกร์สบาย สไตล์แอมป์ 4/04/62

 

ศุกร์สบายสไตล์แอมป์

จิรฐานรินทรางกูรณอยุธยา, FChFP,ChLP

~~~~~

ใกล้หมดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว

ใครยังไม่ได้ทำ...ยกมือขึ้นอุ้ย!!!

ปีนี้เราสามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ถึงวันที่ 9เม.ย.2562 นะคะ

อย่าลืมจัดการให้เรียบร้อยนะคะ✌️✌️✌️

~~~~~

ปีนี้เกี่ยวกับการประกัน...

หากเราจะใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้

สำหรับการประกันสุขภาพจะมีกฏเกณฑ์เข้ามาเพิ่มเติม

ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าค่ะ

~~~~~

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 315

กำหนดให้ประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ

มาใช้สิทธิในการลดย่อนภาษีได้ดังนี้

กำหนดให้ผู้เอาประกันที่ทำประกันไว้

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย

แจ้งไปยังบริษัทที่ตนสมัครทำประกันเอาไว้

ว่าต้องการใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับการประกันสุขภาพ

แล้วบริษัทประกันนั้นๆจะต้องส่งข้อมูลของเราไปยังกรมสรรพากรให้

~~~~~

หลังจากที่เราแสดงความประสงค์ไปยังบริษัทประกันแล้ว

เราก็ยังสามารถตรวจสอบได้ว่าสรรพากรได้รับข้อมูลของเราไปหรือยัง

โดยที่เราต้องเข้าไปตรวจสอบที่ My Tax Account

ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการผู้เสียภาษีในการคัดค้นข้อมูลค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หากสรรพากรได้รับข้อมูลของเราแล้วจะมีการแจ้งจำนวนเงินที่สามารถลดหย่อนได้

และเรายังสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่ามาจากกรมธรรม์ไหนอีกด้วย

~~~~~

สิ่งสำคัญคือเบี้ยของประกันสุขภาพ

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท

และเมื่อรวมกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

~~~~

สมมติ : เรามีประกันสุขภาพ 20,000 บาท

เราสามารถกรอกลงในแบบภงด 90/91 ได้เพียง 15,000 บาท

และกรอกในช่องเบี้ยประกันชีวิตตามที่เรามีและไม่เกิน 85,000 บาท

~~~~~

แต่ถ้าเรามีประกันชีวิตครบ 100,000 บาทแล้ว

เราก็ไม่ต้องกังวลกับเบี้ยประกันสุขภาพก็ได้นะคะ

แต่จะแจ้งใช้สิทธิไว้ก็ไม่เสียหาย

~~~~~

ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมการประกันสุขภาพตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรไว้ด้วยค่ะ

ประกันสุขภาพจะหมายถึง

  1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก
  3. การประกันภัยโรคร้ายแรง
  4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

~~~~~

ข้อมูล : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่315)

~~~~~

ภาษีเงินได้...นำไปพัฒนาประเทศ