THAIFA สุพรรณบุรี ร่วมรณรงค์ประกันภัยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงาน คปภ. ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรณรงค์ประกันภัยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562