THAIFA จ.สงขลา ร่วมบริจาคประกันภัย 110 กรมธรรม์

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัด สงขลา ร่วมกับ คปภ. ,กองทุนประกันชีวิต และชมรมวินาศภัยจ.สงขลา ร่วมบริจาคกรมธรรม์ประกันภัยคนพิการจำนวน 110 กรมธรรม์  และรถเข็นวีลแชร์จำนวน5คัน ในงานวันคนพิการสากลจ.สงขลา ในวันที่ 12 มีนาคม 2562